LISTY DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Choinka Miejska w Fikolandzie.

Otrzymaliśmy już ponad 100 listów od dzieci z naszej gminy:)
Dzieci listy piszą… I malują.
W poniedziałek mija termin nadsyłania do Fundacji Choroszcz w Działaniu listów do Świętego Mikołaja pisanych przez dzieci.
To wspaniałe uczucie jak „Mikołaj” otwiera listy, w których może poznać prośby i marzenia dzieci, te małe i te nieco większe.
Nasza akcja skierowana do najmłodszych znów cieszy się ogromnym zainteresowaniem – mówi prezes Fundacji Choroszcz w Działaniu Pani Magdalena Tywończuk.
Dzieci często przy pomocy rodziców czy rodzeństwa tworzyły piękne listy, opowiadania czy też namalowały kolorowe rysunki.
W zamian za listy wszyscy autorzy prac będą mieli okazję pobawić się podczas wspólnej zabawy Choinkowej w Fikolandzie w dniu 17 stycznia od godziny 10,00, gdzie w programie znajdują się min: animacje, gry i zabawy, poczęstunek, a także paczki od Świętego Mikołaja.
Należy tu wspomnieć o wszystkich tych, dzięki którym możliwe było zorganizowanie Choinki Miejskiej dla dzieci z gminy Choroszcz.
Podziękowania należą się przede wszystkim Burmistrzowi Choroszczy Panu Robertowi Wardzińskiemu, który przeznaczył na ten cel nie małą kwotę, udostępnił autokar, który dowiezie dzieci na miejsce imprezy, pracownikom M-gck w Choroszczy, Państwu Biernackim, Posłowi na Sejm Panu Damianowi Raczkowskiemu, firmie Chorten z Choroszczy, Państwu Katarzynie i Bartkowi Bagińskim z firmy Bagiński Stomatologia, Prezesowi i Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Choroszczy oraz Państwu Kulesza z Hotelu pod Herbem z Białegostoku i Stowarzyszeniu Kumoszki, które na tę okazję przygotują poczęstunek dla naszych milusińskich, a także specjalne podziękowania należą się mojemu mężowi Markowi Tywończuk, który całym sercem angażuje się wspólnie ze mną i z innymi w działania naszej Fundacji.
Dzięki pełnemu zaangażowaniu Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy Pana Andrzeja Winnickiego do naszej akcji włączyła się również czynnie dyrekcja Szkoły Podstawowej jak i Przedszkola Samorządowego w Choroszczy.
Pragnę również przypomnieć, iż uwieńczeniem imprezy Choinkowej będzie wystawa nadesłanych prac, która będzie miała miejsce w M-gck w Choroszczy połączona z balem karnawałowym, który to odbędzie się 14 lutego.
Cieszy nas, że nasze działania skierowane do najmłodszych mieszkańców gminy Choroszcz są tak pozytywnie odbierane wśród społeczności lokalnej. To świadczy o chęci wspólnej integracji, o chęci nawiązania bliższych relacji sąsiedzkich, międzyludzkich oraz prowadzenia wspólnego dialogu.
A uśmiech i radość naszych pociech jest dla nas najlepszą nagrodą.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: News

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *