4 mln na walkę z barszczem Sosnowskiego!

znego usunięcia istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny. Termin ogłoszenia naboru wniosków przewidywany jest na 10.07.2015 roku a wnioski będzie można przesyłać za pomocą generatora wniosków zgodnie z Regulaminem naboru w terminie od 17.08.2015 roku do 30.09.2015 roku.

Warunki dofinansowania:

minimalny koszt przedsięwzięcia – 300 tys. zł – maksymalny 2 mln zł.
maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych
uzupełnienie wkładu własnego w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych
Beneficjentami naboru wniosków, do których adresowany jest powyższy konkurs są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Obszary przewidziane do przeprowadzenia działań powinny być wskazane na podstawie inwentaryzacji płatów lub osobników barszczu Sosnowskiego w obrębie stanowiska. Planowane dofinansowanie przewidziane jest dla działań realizowanych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski” opracowanymi przez Fundację „Palący Problem – Heracleum”. Wytyczne zostały opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze środków NFOŚiGW. Opracowane wytyczne stanowią kompendium wiedzy dla władz samorządowych, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz obywateli, jak rozpoznawać barszcze, unikać poparzeń, jakie narzędzia prawne umożliwiają walkę z tymi gatunkami oraz jak te gatunki skutecznie zwalczać i ograniczać ich rozprzestrzenianie.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: News

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *