13 milionów na kulturę i zdrowie

3 na projekty kulturalne i zdrowotne, które znajdowały się na liście inwestycji kluczowych, czyli najważniejszych z punktu widzenia rozwoju województwa.

I tak, Książnica Podlaska otrzyma 372,8 tys. zł na zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej, Muzeum Podlaskie w Białymstoku – 1 mln zł na dostosowanie swoich placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych (niewidzących, niesłyszących, niepełnosprawnych ruchowo) i 215 tys. zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi. Natomiast Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu uzyska 683,4 tys. zł na wzbogacenie zasobów muzealnych, ich zabezpieczenie oraz lepsze przystosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych. A Opera i Filharmonia Podlaska wykorzysta przyznaną dotację, czyli 688,5 tys. zł na wyposażenie studia nagrań. Łącznie te projekty są warte 4,1 mln zł, a ich dofinansowanie z RPOWP wyniesie 3 mln zł.

Na tym samym posiedzeniu Zarząd Województwa postanowił również przyznać dofinansowanie z RPOWP 2007-2013 na projekty dotyczące sfery zdrowia. Białostockie Centrum Onkologii otrzyma 1 mln zł na zakup mammografu, a Szpital Wojewódzki w Suwałkach – 595 tys. zł na system do ultrasonografii endoskopowej. Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku otrzyma dwie dotacje. Pierwszą, w wysokości 2 mln zł przeznaczy na doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego oraz neonatologii, drugą – 2,6 mln zł na doposażenie ośrodka diagnostyki i leczenia endoskopowego oraz oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego. Szpital Wojewódzki w Łomży również uzyska dwie dotacje, z których pierwsza w wys. 3 mln zł zostanie wydana na zakup aparatury na oddział kardiologii, a druga – 441 tys. zł na zakup sprzętu na oddział ginekologiczno-położniczy. Łącznie dotacje na inwestycje zdrowotne wyniosą 9,7 mln zł, a wartość tych projektów – 11,5 mln zł.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: News

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *