10 marca XIV Sesja Rady Miejskiej VII Kadencji

W auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 w dniu 10 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 15.00 odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.
Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.). Porządek obrad będzie przebiegać w sposób następujący:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XIII/114/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1249B na odcinku Klepacze-Turczyn.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Choroszcz.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz.
Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: News

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *