50 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zasili budżet konkursu dotyczącego energetyki odnawialnej. Wnioski można składać od 30 listopada do 30 grudnia 2015 r. Konkurs skierowany jest m.in. do samorządów, przedsiębiorców, rolników, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, organizacji pozarządowych.

Na dotacje mogą liczyć projekty dotyczące budowy nowych lub zwiększenia mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii – biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi  wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej, przesyłowej oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko projekty zakładające sprzedaż energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.  Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania zielonej energii w regionie i uniezależnienie się od dostawców spoza kraju. Podlasianie maja stać się nie tylko wytwórcami i właścicielami energii, ale także na niej zarabiać.

Energia odnawialna może być produkowana w małych, zdecentralizowanych wytwórniach prowadzonych przez osoby fizyczne czy podmioty prawne, utworzone np. przez mieszkańców, samorządy.

W ramach nowego RPOWP na zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie oze województwo przeznaczyło ponad 760 mln zł. W poprzedniej perspektywie przyznano ponad 177 mln zł dotacji na projekty związane z energią odnawialną. Z tych środków skorzystali m.in. przedsiębiorcy i samorządy.

Przykłady wykorzystania oze to m.in. montaż kolektorów słonecznych na dachach domów mieszkańców i obiektach użyteczności publicznej w 34 gminach naszego województwa czy budowa biogazowni w Siemiatyczach i Michałowie.

Chociaż wnioski w ramach działania Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii będzie można składać od listopada, to ogłoszenie  ale ogłoszenie o konkursie pojawiło  się już w październiku na stronie programu www.rpo.wrotapodlasia.pl. Dzięki temu każdy wnioskodawca może odpowiednio wcześniej zapoznać się z dokumentami i przygotować dobry projekt .

Szczegółowe informacje znajdują się  TUTAJ

www.wrotapodlasia.pl