Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej informuje, iż – w związku z budową węzła Porosły, a także budową skrzyżowania Al. Niepodległości-Al. Jana Pawła II-Narodowych Sił Zbrojnych, od dnia 23 kwietnia br. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

W związku z tym zmianie ulegną trasy i rozkłady autobusów komunikacji miejskiej:

ZMIANIE ULEGNĄ TRASY AUTOBUSÓW LINII 103:

- w kierunku Choroszczy będą kursować ulicami: AL. PIŁSUDSKIEGO/PAŁACOWA – Dąbrowskiego – Kolejowa – Zwycięstwa – al.  Jana Pawła II – Narodowych Sił Zbrojnych – Kleeberga – Porosły – i dalej stałą trasą:

 

Legenda: niebieską linią oznaczono nową trasę linii 103 w kierunku Choroszczy

- w kierunku Białegostoku będą kursować ulicami: Łyski – Porosły (ul. Kręta) – Porosły (ul. Wierzbowa) – Porosły-Kolonia – Białystok ul. gen. F. Kleeberga – Kołłątaja – Swobodna – Konstytucji 3 Maja – al. Jana Pawła II – i dalej stałą trasą:

 

Legenda: niebieską linią oznaczono nową trasę linii 103 w kierunku Białegostoku

 

Ponadto zarząd BKM informuje, że:

NIECZYNNE BĘDĄ PRZYSTANKI:

- nr inw. 591 al. Jana Pawła II/WSP;

- nr inw. 604 al. Jana Pawła II/Makro;

- nr inw. 851 Porosły – Stacja Paliw;

- nr inw. 852 Porosły – Stacja Paliw.

 

LOKALIZACJE ZMIENIĄ PRZYSTANKI:

- nr inw. 861 Łyski – dla linii 103, przeniesiony na drugą stronę drogi ekspresowej S8, zlokalizowany będzie na drodze serwisowej w okolicy sklepu oświetleniowego „Kaja”;

- nr inw. 809 Porosły – dla linii 103, przeniesiony na drugą stronę drogi ekspresowej S8, zlokalizowany będzie w obrębie skrzyżowania ul. Krętej i ul. Wierzbowej w Porosłach.

 

Zmieniony rozkład linii 103.