Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zaprasza na studia – ruszyła rekrutacja na kolejną edycję zajęć EUD w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu i Kielcach!

W dniach  6-19 lutego br. odbywać się będą zapisy na zajęcia EUD. Zajęcia są nieodpłatne i kierowane do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Inicjatywie patronuje Narodowy Bank Polski.

Zajęcia z ekonomii dla najmłodszych prowadzone są w pięciu miastach Polski: w Warszawie przy Szkole Głównej Handlowej, w Katowicach i Poznaniu przy Uniwersytetach Ekonomicznych, w Białymstoku przy lokalnym Uniwersytecie oraz w Kielcach przy Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa. Ośrodek w Warszawie oferuje 160 miejsc, pozostałe ośrodki deklarują przyjęcie 120 młodych żaków. W sumie do rozdania jest ponad 600 indeksów.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy działa od 2008 roku. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków  Ekonomicznych. „Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie wzrasta do rangi podstawowej kompetencji,  dlatego konieczna jest edukacja ekonomiczna od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. To są zadania edukacyjne, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych i kontynuować z gimnazjalistami. Wraz z naszymi Partnerami, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, działamy w tym zakresie już od kilku lat” – informuje Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji.

Semestr zajęć na EUD obejmuje sześć spotkań trwających po 2 godziny lekcyjne. Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Wykłady, prowadzone przez nauczycieli akademickich, służą zaznajomieniu słuchaczy z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi dzieci spotykają się na co dzień. Podczas warsztatów, odgrywając rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, młodzi studenci uczą się pracować w grupie, samodzielnie myśleć i planować oraz kształcą się w umiejętności przekładania wiedzy na praktykę. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka.

Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony internetowej programu (www.uniwersytet-dzieciecy.pl). Mali eksperci EUD biorą udział w różnego rodzaju konkursach edukacyjnych. Najlepsi z nich są nagradzani.

W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.
Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl

źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl