W Zespole Szkół w Choroszczy uczniowie klas III gimnazjum i liceum w dniach 19-20 marca b.r. uczestniczyli z zajęciach zaplanowanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego, a prowadzonych przez doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum  Informacji Zawodowej.
Zajęcia dotyczyły wyboru dalszej drogi edukacyjnej i przyszłego zawodu. W trakcie tych zajęć młodzież gimnazjalna poznała determinanty wyboru szkoły i zawodu.  Praca z uczniami liceum polega na odkrywaniu ich zainteresowań, predyspozycji zawodowych, a także na poznawaniu swojej kariery zawodowej. Zajęcia prowadzone przez doradcę zachęcały uczniów do refleksji na temat obszaru własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości. W trakcie zajęć młodzież miała możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych i podzielenia się wątpliwościami towarzyszącymi wyborom, podyskutowania i porozmawiania z doradcą zawodowym. Uczniowie dowiedzieli się, co ma wpływ na wybór szkoły, zapoznali ze środowiskiem pracy oraz wymaganiami do konkretnych, interesujących ich zawodów.