Spokojnych, rodzinnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim Wyznawcom

Prawosławia oraz Grekokatolikom
życzy
 Redakcja Głosu Choroszczy