Dnia 23 października 2017 r. w  Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy odbyły się warsztaty edukacyjne „Bliżej siebie. O równości w szkole”. Zajęcia w ramach projektu „Muzeum na kółkach” poprowadziła pani  Katarzyna Jankowska edukator  z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W warsztatach udział wzięli uczniowie klas drugich gimnazjum oraz klas siódmych szkoły podstawowej.

Głównym celem zajęć było określenie czy relacje w szkole opierają się na akceptacji oraz  czy uczniowie mają prawo do kształtowania własnej tożsamości religijnej, narodowej, kulturowej. Młodzież zastanawiała się również, jak współtworzyć w szkole atmosferę bezpieczeństwa, równości i porozumienia. Poznała przykłady sytuacji zawierających mowę nienawiści i przeanalizowała skutki, do jakich prowadzi jej stosowanie Warsztaty poruszyły problematykę dyskryminacji i zachęciły uczniów i uczennice do wzięcia odpowiedzialności za to, w jaki sposób się komunikują.

Pierwsze zadanie warsztatowe polegało na odrysowaniu przez każdego z uczestników własnej dłoni i wpisaniu w jej konturach ról społecznych, jakie pełnią w życiu. Następnie prowadząca zajęcia odczytywała dziedziny, z którymi mogły się one wiązać, a uczniowie podnosili rękę w górę, kiedy wskazana przez nich rola zgadzała się z opisem. Zadanie miało na celu doświadczenie przez młodzież emocji, które odczuwali, gdy jako  jedyni podnosili rękę w górę lub byli wśród nielicznych, którzy mieli swoją dłoń opuszczoną. Po omówieniu uczuć towarzyszących podczas wykonywania tego zadania, uczestnicy warsztatów przeszli do kolejnego ćwiczenia. Polegało ono na wcieleniu się w wylosowane przez siebie role m. in. brata sławnej modelki, dziewczyny z zamożnej rodziny, uchodźcy, Żyda, bezrobotnego. Poprzez praktyczne działanie warsztatowe uczestnicy zrozumieli, że bycie człowiekiem otwartym i tolerancyjnym jest niezbędnym warunkiem poznania i zrozumienia otaczającego nas świata. Następnie  młodzież zastanawiała się na czym polega mechanizm powstawania stereotypów i jak bardzo rządzą one naszym życiem, relacjami z innymi ludźmi.

Warsztaty uświadomiły uczniom, że tolerancja jest wartością bezcenną, której dziś, ze względu na otaczającą nas rzeczywistość, potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek dotąd. To ona mobilizuje do przeciwstawienia się uprzedzeniom i utartym stereotypom oraz uczy nas szacunku dla szeroko rozumianej różnorodności. Pozwala przeciwdziałać dyskryminacji w szkole, jak i poza nią oraz  współtworzyć atmosferę bezpieczeństwa, równości i porozumienia.

Katarzyna Markowska, Agata Roszkowska, Ewa Zalewska