Informujemy, że w dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w Remizie OSP w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Radni będą obradowali według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Choroszcz.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Oliszki.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Choroszcz.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/234/2017 z dnia 24.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
10. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
11. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad Sesji.