Przebudowa ulic: Sienkiewicza i Branickiego w Choroszczy wkracza w kolejny etap robót. Wiąże się to ze zmianą czasowej organizacji ruchu i wprowadzeniem utrudnień w komunikacji kołowej i pieszej.

W dniu 13.06.2017r. Wykonawca robót – firma STRABAG Sp. z o.o. planuje wykonanie ułożenie dwóch warstw z masy asfaltowo-mineralnej na odcinku ulicy Sienkiewicza (od Placu Brodowicza do skrzyżowania z ulicą Powstania Styczniowego) i przywrócenie ruchu kołowego na tym odcinku ulicy. Utrudnienia w komunikacji, w czasie wykonywania tych robót, dotyczyć będą wszystkich nieruchomości położonych wzdłuż przedmiotowego odcinka ulicy Sienkiewicza oraz nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Słonecznej. Po ułożeniu dwóch warstw masy bitumicznej Wykonawca umożliwi przejazd pojazdów kołowych przebudowywanym odcinkiem ulicy. Z uwagi na  równoległe wykonywanie robót związanych z budową nowych chodników, zjazdów i ciągu pieszo-rowerowego oraz skrzyżowań o nawierzchni z kostki kamiennej ruch pojazdów odbywać się będzie z pewnymi ograniczeniami np. w postaci odcinkowego ruchu wahadłowego.

W dniu 14.06.2017r. Wykonawca robót zamyka ruch i rozpocznie roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na pozostałym odcinku ulicy Sienkiewicza (od skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego do skrzyżowania z ulicą Branickiego). Ograniczenia przejazdu nie będą dotyczyć mieszkańców posesji położonych wzdłuż ulicy i służb komunalnych. Mieszkańcy ulicy Szpitalnej będą mieli zapewniony przejazd od ulicy Lipowej.

W dniu 16.06.2017r. Wykonawca robót zamyka ruch i rozpocznie roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na ulicy Branickiego (od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do Rynku 11-go Listopada). Ograniczenia przejazdu nie będą dotyczyć mieszkańców posesji położonych wzdłuż ulicy i służb komunalnych.

Wyłączenie z ruchu II odcinka ulicy Sienkiewicza i ulicy Branickiego wiązać się będzie ze zmianą trasy autobusów linii komunikacyjnej nr 103 obsługiwanej przez BKM Białystok i linii komunikacyjnej nr 11161 obsługiwanej przez PKS Nova S.A.,

Zwracamy się raz jeszcze do mieszkańców oraz innych użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się po mieście Choroszcz w najbliższym czasie, a także o wyrozumiałość dla prowadzonych w mieście prac.

Urząd Miejski w Choroszczy