Historia powstania OSP Rogówek sięga roku 1922, gdzie mieszkańcy tejże miejscowości działali jako ochotnicy stanowiąc II Oddział OSP Choroszcz. Po pierwszych dwóch latach działania OSP nastąpiły poważniejsze zmiany a mianowicie został stworzony samodzielny odział strażaków. Po upływie kolejnego roku tj. w 1925 w wyniku przeprowadzonego zebrania mieszkańców formalnie została już założona Ochotnicza Straż Pożarna w Rogówku na czele, której stanął prezes Adam Werpachowski, zaś naczelnikiem minowany został Wincenty Konopko.

Chęci i zapał ochotników oraz liczne tragedie ludzkie spowodowane pożarami i nie kiedy trudnymi warunkami atmosferycznymi zmusiły strażaków do realizacji założonych celów jakim był między innymi zakup sikawki oraz dwóch beczek na wodę. Stało się oczywiste, że ów zakup był tylko niewielką częścią potrzeb jakie pochłaniała ówczesna działalność OSP w Rogówku. Jak na strażaków przystało wszelkimi pomysłami i sposobami gromadzone były fundusze na zakup większej ilość sprzętu pożarniczego, w postaci wiader, bosaków i drabiny przystawnej. Należy z tego miejsca wspomnieć o wielu przyrządach wykonanych we własnym zakresie. Wybudowano, także pierwszy drewniany garaż który miał pełnić funkcję strażnicy oraz magazynu na nowo zakupiony sprzęt. Kolejne lata przyniosły wiele zmian w zarządzie co nie miało wpływu na ilość strażaków, wręcz przeciwnie ich liczba wzrastała, zapał do pracy nie „gasł”w związku z czym gromadzono finanse, sprzęt oraz umundurowanie. W roku 1935 został wykonany sztandar, który w czasie wojny został zakopany w stodole przez Jarosława Werpachowskiego oraz Henryka Rogowskiego, chroniąc go tym samym przed okupantem nazistowskim i radzieckim. Ów sztandar przetrwał do dzisiejszych czasów i służy strażakom do dziś. Pod koniec 1938 roku rozpoczęto budowę strażnicy murowanej, jednakże we wrześniu 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa. Czas jakby się „zatrzymał”, wybuch wojny spowodował , że działalność OSP nieco „przygasła”. W roku 1945 w związku z zakończeniem działań wojennych, działalność strażacka została wznowiona. Strażacy zaczęli kompletować sprzęt, który w czasie wojny zaginął albo został zniszczony. Nastąpiło ukonstytuowanie nowego zarządu, gdzie komendantem został Jarosław Werpachowski a prezesem Stefan Werpachowki. W 1949 roku wybudowano na nowo świetlicę i garaż.  W 1958 roku zakupiono pierwszy samochód strażacki a w 1959 roku nową motopompy.

Czas mijał, były lata „tłuste” i „chude”. Nieustanne zmiany w usprzętowieniu jednostki przeplatały kolejne nieszczęścia a mianowicie w 1978 roku cała strażnica wraz ze sprzętem spłonęła w wyniku pożaru, który zaskoczył okolicznych mieszkańców. Rozczarowanie i pech………. aktywność ponownie osłabła. Trudno znaleźć wytłumaczenie dla zastałej sytuacji, lecz dzięki skutecznemu działaniu Jarosława Werpachowskiego ówczesnego prezesa, strażnica w bardzo szybkim czasie została odbudowana. Po roku 1990 Gminny Zarząd dostrzegając aktywność Rogówkowych strażaków, przydzielił im samochód Star-25. Z upływem lat zmieniały się osoby zajmujące określone funkcje w OSP Rogówek, a historia kołem się toczy w związku z czym strażacka „sztafeta” pokoleń nieustannie trwa dzięki czemu  świętujemy już 90 lecie OSP w Rogówku. Widząc nowo wyremontowaną i rozbudowaną świetlicę oraz kolejny samochód strażacki, który przyjechał do Rogówka w dzięki decyzji Zarządu Gminnego OSP w Choroszczy, za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również strażakom Państwowej Straży Pożarnej reprezentowanej przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego st. Brygadiera Antoniego Ostrowskiego oraz  I Zastępcę Komendanta Miejskiego bryg. Kazimierza Kuleszę, którzy swoim słowem i przykładem wspierają nas w kontynuacji tego dzieła. Dziękujemy Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu za okazywane wsparcie oraz efektywną, owocną współprace. Na koniec podziękowania należą się mieszkańcom Rogówka, którzy swoją ciężką pracą przez wiele lat dbali i nadal dbają o rozwój OSP w Rogówku.

OSP ROGÓWEK