Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński informuje, że 14 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w Remizie OSP w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 22) odbędzie się uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Choroszcz, przyznane w ramach Funduszu Społecznego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprzęt, w postaci nożycy hydraulicznych, pilarek, agregatu, latarek ręcznych i nahełomowych zostanie przekazany wszystkim – czyli 10 jednostkom OSP działającym na terenie gminy Choroszcz.

Gmina Choroszcz na wyposażenie swoich formacji otrzymała blisko 160 tys. zł. To znacząca kwota – przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński – która pozwala na poważne zakupy i doposażenie naszych strażaków-ochotników w nowy sprzęt. Dzięki naszym sukcesywnym działaniom, jednostki OSP w gminie Choroszcz dysponują bezpiecznymi narzędziami, spełniającymi wszelkie normy i atesty. Dzięki temu strażacy teraz czują się bezpiecznie w miejscu zdarzenia, mają bowiem narzędzia pozwalające w profesjonalny sposób zareagować w nagłych sytuacjach zagrożenia.

Na terenie Gminy Choroszcz działa 10 jednostek OSP: w Izbiszczach, Ruszczanach, Kruszewie, Barszczewie, Majątku Rogowo, Rogówku, Żółtkach, Pańkach, Klepaczach, Złotorii oraz mieście Choroszcz, z których trzy ostatnie są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze, głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Stąd też właściwe wyposażanie jednostek OSP w niezbędny, nowoczesny i niezawodny sprzęt jest kluczowym działaniem stwarzającym tym formacjom właściwe podstawy do działania.

Przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Choroszcz odbywa się w związku z realizacją Umowy nr DFS-II-7211-2206/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz Sprawiedliwości to ogólnopolski program Ministerstwa Sprawiedliwości, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafił sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych. Program jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę wprowadzenia jednolitych standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw. W ramach programu jednostki OSP są wyposażane w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

Wkład własny gminy wynosi 1% wartości sprzętu.

UM