Beata Polak i Justyna Miastkowska z ZS w Choroszczy nagrodzone podczas VI Konkursu Piosenki pn.: „Piosenki pokolenia naszych rodziców”.

Impreza odbyła się 12 lutego 2013 roku w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie pod patronatem Starosty Powiatu Białostockiego, Burmistrza Tykocina oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

Jak co roku uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Artystów   oceniało jury w składzie: dr Marta Wróblewska – śpiewaczka, chórmistrz, adiunkt w klasie śpiewu solowego na Białostockim Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina; Dorota Pietraszuk – wokalistka, laureatka ogólnopolskich festiwali, obecnie studentka III roku Studium Wokalno – Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku; przewodniczącym jury był Krzysztof Kulikowski – muzyk, pianista, pedagog, wykładowca w Studium Wokalno – Aktorskim „Szkoła Talentów” w Białymstoku i Akademii Teatralnej w Białymstoku.

Spośród bardzo wyrównanego poziomu w każdej kategorii wiekowe jury przyznało I, II i III miejsce j oraz 10 wyróżnień.

Poniżej prezentujemy zwycięzców i wyróznionych :

Kategoria wiekowa klas 1-3 szkoły podstawowej:

I miejsce – Julia Statkiewicz – ZSiP w Tykocinie

II miejsce – Natalia Aleksiejuk – ZS w Michałowie

III miejsce – Zofia Sakowicz – SP nr 2 w Czarnej Białostockiej

Wyróżnienia:  Natalia Sokólska (SP w Knyszynie), Aniela Chodziutko (SP nr 2 w Czarnej Białostockiej), Paulina Kierżel (ZSP w Jasionówce), Agata Daniłowicz (SP nr 1 w Grajewie)

Kategoria wiekowa klas 4-6 szkoły podstawowej:

I miejsce – Justyna Kownacka – SP nr 2 w Czarnej Białostockiej

II miejsce – Anna Zajkowska – Sportowa SP w Supraślu

III miejsce – Anna Waśko – ZSP w Fastach

Wyróżnienia: Tomasz Łuszczewski (ZSP w Fastach), Aleksandra Kruszewska (Sportowa SP w Supraślu), Edyta Kozłowska (ZS w Radulach)

Kategoria wiekowa klas 1-3 gimnazjum:

I miejsce – Agnieszka Wilczewska – Gimnazjum w Czarnej Białostockiej

II miejsce – Beata Polak – ZS w Choroszczy

III miejsce – Justyna Miastkowska – ZS w Choroszczy

Wyróżnienia: Katarzyna Taszarek (ZSiP w Tykocinie), Marcelina Cimoch (ZSiP w Tykocinie)

Kategoria wiekowa klasy 1-3 szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Monika Kalinowska – ZS w Michałowie

II miejsce – Katarzyna Nawrot – ZSM w Łapach

III miejsce – Paweł Makarewicz – ZS w Michałowie

Wyróżnienia: Przemysław Idźkowski – I LO w Łapach

W konkursie udział wzięło 46 wykonawców ze szkół z Grajewa, Michałowa, Łap, Choroszczy, Supraśla, Jasionówki, Kruszewa, Krypna, Knyszyna, Ogrodniczek, Czarnej Białostockiej,  Fast,  Radul  i  Tykocina.

Sponsorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Burmistrz Tykocina, Rada Rodziców ZSiP w Tykocinie, Bank Spółdzielczy w Białymstoku, oraz firmy i osoby prywatne z Tykocina i okolic.

[Nie odnaleziono galerii]