Szczątki ludzkie odnalezione przy Areszcie Śledczym w Białymstoku – Białystok, 6 lipca 2013

W dniu 6 lipca 2013 r., podczas prac sondażowo-poszukiwawczych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na terenie dawnego ogrodu więziennego przy Areszcie Śledczym w Białymstoku natrafiono na szczątki ludzkie. Teren znaleziska przylega do dawnych chlewów i pomieszczeń, w których trzymano psy. W najbliższym czasie zostaną podjęte czynności formalno-prawne mające na celu przygotowanie ekshumacji.

 Prace na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego przy ul. Kopernika w Białymstoku (obecnie Areszt Śledczy) prowadzone są od 3 lipca br. pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika Prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Uczestniczy w nich także dr Andrzej Ossowski z Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz dr. Marcin Zwolski z Oddziału IPN w Białymstoku. Celem poszukiwań jest odnalezienie szczątków od kilkudziesięciu do ponad dwustu ofiar zbrodni komunistycznych, przede wszystkim osób zamordowanych w latach 1944–1956 na terenie więzienia oraz tych, które zginęły w potyczkach i obławach na terenie dawnego województwa białostockiego.

 

Andrzej Arseniuk

Rzecznik prasowy IPN– Białystok, 6 lipca 2013