W roku szkolnym 2016/17 odbyła się  XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, organizowanego przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o otaczającym świecie, rozbudzenie aktywności poznawczej młodzieży szkolnej oraz budzenie zainteresowania poszczególnymi regionami świata. Każdego roku tematem przewodnim jest inny kontynent. Tym razem była to Ameryka Północna. Uczestnicy zmagali się z trudnymi zagadnieniami dotyczącymi geologii kontynentu, jego klimatu, bogatą florą i fauną, problemami demograficznymi, gospodarką i rolnictwem oraz charakterystyką państw. Finaliści musieli wykazać się m.in. znajomością grubości lądolodu na Grenlandii, podać przyczyny wylewów rzeki Mckenzie, jak są nazywane cyklony nawiedzające basen Morza Karaibskiego, wiedzieć od ilu milionów lat nie zmienił się przebieg  Kolorado, jakie rośliny uprawiane są w regionie i dlaczego piasek na pustyni Withe Sands ma kolor biały? Pytania, a było ich 62,  cechowały się dużym stopniem szczegółowości.

Ponadto należało perfekcyjnie znać mapę fizyczną i polityczną tego rozległego kontynentu. Do konkursu przystąpiło ponad siedemdziesięciu uczniów – finalistów z  województwa podlaskiego.

Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów z klas I-III gimnazjum, którzy w etapie szkolnym uzyskali wynik kwalifikujący do przejścia do wyższego szczebla.

Elżbieta Krysiewicz – uczennica kl. II c – z Publicznego Gimnazjum w Choroszczy zajęła III miejsce. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów naukowych.

Barbara Joka ( nauczyciel geografii)