Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2017/2018 będą dostępne do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29 od dnia 01 września 2017r.

Do podstawowych warunków ubiegania się o przyznanie stypendium należą m.in.:

-  zamieszkanie na terenie gminy Choroszcz,

- dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 514 zł (za miesiąc poprzedzający   złożenie wniosku), świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski można składać na dzieci uczące się w szkole podstawowej (od klasy pierwszej), gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych (technikach, liceach, szkołach zawodowych) i policealnych. Stypendium nie przysługuje na dzieci uczęszczające do zerówki (sześciolatki i młodsze).

WAŻNE!

Dopuszcza się realizację faktur z miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny.

Termin składania wniosków – 15 września 2017 r.