Program spotkania:

  • Biblijne dzieje króla Dawida – wykład dr Joanny Auron-Górskiej

dr Joanna Auron-Górska – absolwentka Centrum Badań nad Relacjami Chrześcijańsko-Żydowskimi w Cambridge ( Wielka Brytania), kulturoznawca i tłumaczka, autorka licznych publikacji.

Biblijny król Dawid, jest według tradycji autorem wielu utworów, m.in. w Księdze Psalmów i ojcem króla Salomona. Przeniósł stolicę do Jerozolimy, czyniąc z miasta centrum religijne i polityczne, umocnił organizację państwa i utrzymywał stałą armię, dzięki czemu królestwo Izraela stało się potęgą.

  • Prospekt organowy zwieńczony rzeźbą króla Dawida w kościele św. Trójcy w Tykocinie – wykład organisty kościoła parafialnego Rafała Orzołka

Rafał Orzołek – organista kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, ukończył Instytut Organistowski w Łomży.  Teolog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie student 4 roku Instytutu Muzyki Kościelnej.

Organy w kościele w Tykocinie zostały zbudowane za czasów Jana Klemensa Branickiego w latach 1760-1761. Na budowę hetman ofiarował 6 tysięcy ówczesnych złotych. Prospekt organowy tworzy zespół architektoniczny pięciu dwukondygnacyjnych wież piszczałkowych.  Zwieńczenie organów przedstawia niebiańską orkiestrę w kompozycji, której znajduje się rzeźba króla Dawida grającego na harfie oraz towarzyszących mu aniołów z fanfarami i fletami.

Jednym z autorów prospektu był słynny rzeźbiarz Jan Chryzostom Redler.

  • Najsłynniejsze przedstawienia króla Dawida w europejskiej rzeźbie i malarstwie – wykład st. kustosz Joanny Tomalskiej-Więcek

Joanny Tomalskiej-Więcek – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kustosz Muzeum Podlaskiego, autorka wielu wystaw i publikacji poświęconych kulturze Podlasia.  Wieloletni współpracownik Rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku.

Dokonania polityczne i artystyczne sprawiły, że król Dawid należy do najczęściej wyobrażanych w sztuce postaci Starego Testamentu: jest przedstawiany, jako prorok, król-śpiewak w koronie, z harfą lub cytrą, wojownik i pasterz. Najstarsze wizerunki, malowidła w synagodze w Dura Europos, pochodzą z III w. W wielu kościołach król Dawid, jako patron muzyki, jest przedstawiony na prospektach organowych, np. w kościele Bernardynów w Leżajsku, w katedrze w Oliwie, a także w tykocińskim kościele św. Trójcy. Treścią prezentacji będzie przedstawienie ważnych, znanych i mniej znanych wizerunków króla Dawida w sztuce Europy i Polski.

  • Recytacja psalmów Dawida – Dariusz Szada-Borzyszkowski przy akompaniamencie Rafała Orzołka

Dariusz Szada-Borzyszkowski – tłumacz, reżyser o bogatym dorobku artystycznym.  Absolwent Akademii Teatru, Muzyki i Filmu w Sant Petersburgu. Wieloletni redaktor Telewizji Polskiej.