Rada Miejska w Choroszczy 31 marca uzupełniła swój skład o nowego radnego. Komisarz Wyborczy w Białymstoku, po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy, zatwierdził wybór na funkcję radnego w Radzie Miejskiej w Choroszczy Pana Jana Czarnieckiego.

Pan Jan Czarniecki startował z listy nr 1 KWW Choroszcz Nasza Mała Ojczyzna i w Radzie Miejskiej w Choroszczy będzie reprezentować Okręg wyborczy nr 5, czyli część miasta Choroszcz, a mianowicie ulicę:  Powstania Styczniowego 3, 9,13, 15, 17, 19, 21 i 26 w tym bloki Nr 8a, 8b, 14, 16, 18, 20, 20a, 20B, 22, 24 i 26B

Uroczyste ślubowanie na radnego odbyło się podczas ostatniej  – XXIV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy w dn. 31 marca 2017r.

Panu Janowi Czarnieckiemu, nowemu Radnemu Rady Miejskiej w Choroszczy życzymy wielu sukcesów oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.