W lutym 2016 r. na polu ornym pod Złotorią koło Białegostoku przypadkowy przechodzień natrafił na rozrzucone, silnie zabrudzone monety. Przypuszczając, że znalezisko może mieć znaczenie historyczne zebrał zabytki – monety oraz fragmenty naczyń glinianych i przekazał je do Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Po wstępnych oględzinach okazało się, że znalezisko ma sensacyjny charakter, były to zachodnioeuropejskie denary wczesnośredniowieczne – zabytki niespotykane dotychczas na Podlasiu. Mając na uwadze unikatowość skarbu podjęto decyzję o wszczęciu prac wykopaliskowych mających na celu pozyskanie pozostałych w ziemi monet. Prowadzone przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego prace rozpoczęły się 11 kwietnia i trwały przez dwa tygodnie. W ich trakcie wydobyto 181 numizmatów i ich ułamków, trzy fragmenty srebrnych placków, pojedynczy fragment srebrnej ozdoby oraz siedem odważników żelaznych w brązowych koszulkach, a także wiele zabytków niepowiązanych ze skarbem. W centrum objętego wykopaliskami terenu natrafiono na górną część naczynia, w której wciąż znajdowało się kilkadziesiąt monet, dwa placki srebrne, oraz wspomniane odważniki.

Pośród licznych numizmatów niemieckich, angielskich, czeskich i węgierskich zidentyfikowano niezwykły rarytas – denar Bolesława Chrobrego, będący hybrydą monety typu: DVX INCLITVS (rewers) oraz typu analogicznego do denarów z imieniem Mieszka (również rewers). Moneta ma wielkie znaczenie, gdyż jest to dopiero trzeci, znany egzemplarz tej odmiany.

Skarb, wchodzący w jego skład denar Bolesława Chrobrego oraz liczne zabytki znalezione w trakcie prac archeologicznych zobaczyć można od 16 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. w Muzeum Historycznym.

Źródło: http://www.muzeum.bialystok.pl/