Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3, 4 lata (do ukończenia 5 roku życia)  do naszego Przedszkola „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko” w Choroszczy.

 Pierwsze 12 miesięcy pobyt dziecka jest bezpłatny dofinansowany w ramach projektu: „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko” 

W celu zapisu dziecka do Przedszkola prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce projekt: http://czerwoneserduszko.pl/przedszkole/projekt/  i dostarczenie go osobiście bądź pocztą do biura projektu przy ul. Sosabowskiego 1 w Białymstoku, bądź skanem na adres  mailowy biuro@czerwoneserduszko.pl

Więcej informacji na naszej stronie http://czerwoneserduszko.pl/, lub pod numerem telefonu: +48 882 559 774

Opieka nad dziećmi  w przedszkolu w ramach projektu obejmuje:

  • świadczenie usług całodziennej opieki w godzinach 6.30-17.30 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w przedszkolu maksymalnie 9 godzin dziennie,
  • korzystanie z zajęć dodatkowych zarówno zajęć projektowych w zakresie stwierdzonych deficytów, tj.: zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli/lki w ramach swoich obowiązków,
  • wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodziców, poprzedzone indywidualną diagnozą wszystkich dzieci w przedszkolu,
  • pełne wyżywienie.

W ramach Projektu dzieci w przedszkolu będą miały możliwość korzystania z zajęć specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci:

  • języka angielskiego
  • zajęcia naukowo-techniczne „Z robotem w przedszkolu”
  • zajęcia doświadczalne „Mali odkrywcy”

Projekt „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”