Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” jest realizowany od 2002 r. Na mocy uchwały, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przejęciu przedsięwzięcia, koordynowanego w latach ubiegłych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a następnie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Stworzono możliwość przeglądu i promocji najciekawszych form teatralnych, które ze względu na swe walory profilaktyczno-wychowawcze zapisały się na trwałe w kanonie imprez kulturalnych województwa podlaskiego.

Mimo upływu czasu, ta forma aktywności artystycznej, wychowawczej i profilaktycznej, znajduje duże grono sympatyków wśród dyrektorów gimnazjów, nauczycieli różnych specjalności oraz uczniów.

Całoroczna praca nad spektaklem, eliminacje strefowe, niezwykły klimat konsultacji artystycznych, odbywających się na dużej scenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i wreszcie niosąca wiele emocji Gala Finałowa z udziałem najlepszych zespołów, dostarczają wielu niezapomnianych wrażeń i sprawiają, że rok szkolny mija według specjalnego harmonogramu.

Dlatego wzorem lat ubiegłych, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tegorocznej, XI edycji Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”.

Uwaga!

Zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2013 r.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz wypełnienie formularza (karta zgłoszenia) i przesłanie go w wersji papierowej (formularz wypełniamy tylko na komputerze) do dnia 30 stycznia 2013 r. na adres:

Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
z dopiskiem: Przegląd Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”

oraz elektronicznie (jako załącznik, bez formatowania i bez zabezpieczeń typu pdf) na adres: urszula.wasyluk@umwp-podlasie.pl.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Więcej informacji w Referacie Edukacji pod nr telefonu (85) 66 54 536.

źródło: http://www.wrotapodlasia.pl