Tradycyjnie, wtorki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oznaczają podpisywanie kolejnych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym razem było ich trzynaście, a wśród nich projekt z Gminy Choroszcz.

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowę z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim podpisali: marszałek Jerzy Leszczyński oraz wicemarszałkowie: Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno.

Gmina Choroszcz dzięki pozyskanej dotacji rozbuduje i doposaży przedszkole w Choroszczy oraz plac zabaw. W nowej części budynku powstaną dwie sale opiekuńczo-wychowawcze z węzłami sanitarnymi i magazynami podręcznymi, pomieszczenie magazynowe. Kupione zostaną m.in. meble, sprzęt audio, laptop, projektor, ekran, mikroskopy, telewizor, tablica interaktywna, a także wyposażenie kuchni – mówi o projekcie Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy.

Wartość całego projektu to 1,4 mln złotych.

Poniżej link do relacji z wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=6IZD6ecJ-d8

Źródło: www.wrotapodlasia.pl