Zbliża się Święto Zmarłych. W dniu tym będziemy odwiedzać groby naszych najbliższych. Nie zapomnijmy o tych, którzy odeszli, a przyczynili się dla naszego miasteczka i Ojczyzny.
Na cmentarzu przy ul. Piaskowej spoczywają Kawalerowie Orderu Virtuti Militari-najwyższego odznaczenia bojowego w Polsce. Są to: kpt. Armii Krajowej Zygmunt Ziemięcki oraz st. ogniomistrz Konstanty Rojecki żołnierz wojny 1920r i 1939-45r. Order VM otrzymał on z rąk samego marszałka Józefa Piłsudskiego.
Spoczywają tu żołnierze podziemia niepodległościowego oraz ofiary walk bratobójczych  lat powojennych. Na jednym ze zdjęć pokazany jest fragment cmentarza z połowy lat 30-tych XX wieku oraz jego współczesne ujęcie.

art. i fot. Jacek Romanowski