Z okazji Dnia Dziecka chcielibyśmy życzyć Wszystkim Dzieciom

wszystkiego co  najlepsze, dużo szczęścia i radości,

mocy ciepłego słoneczka co dzień,

kolorowych snów co noc,

oraz smacznych lodów.

Redakcja Głos Choroszczy

 

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka– dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ

W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca.

Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych

Od 1994 roku w  Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. W tym roku posiedzenie SDiM poprzedziło posiedzenie komisji. Złożona z 64 posłów i posłanek komisja, która obradowała 14 maja 2017 r., oprócz projektu uchwały przygotowała także trzy pytania do Ministra Edukacji Narodowej. Wszyscy posłowie i posłanki mogą konsultować projekt uchwały w internecie. Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży poprzedzi zwiedzanie miejsc pamięci na terenie Warszawy.

 

 Źródło: www.sejm.gov.pl

wikipedia.org