Marszałek Województwa Podlaskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, działającej jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego. Kandydatów na członków mogą zgłaszać organizacje, które zrzeszają podmioty prowadzące działalność gospodarczą i są zarejestrowane na terenie województwa podlaskiego.

Podlaska Rada Przedsiębiorczości jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu w zakresie konsultowania i opiniowania spraw dotyczących sfer rozwoju gospodarczego Województwa Podlaskiego. Rada wspiera działania Zarządu poprzez znajomość problemów gospodarczych i społecznych wynikającą z wiedzy i doświadczenia członków Rady.

Zgłoszeń kandydatów dokonuje się za pomocą formularza dostępnego TUTAJ.

Formularz wraz z załączonym życiorysem kandydata w formie CV należy wysłać online na adres:

- e-mail: gabinet.marszałka@wrotapodlasia.pl

- lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Gabinet Marszałka

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Ostateczny termin zgłoszeń mija 08.02.2019