Podlaski Oddział NFZ od września br. prowadzi akcję pod hasłem „NFZ bliżej pacjenta”. Oznacza to, że w tym czasie mieszkańcy województwa podlaskiego mogą załatwić sprawy związane z usługami świadczonymi przez NFZ bliżej swojego miejsca zamieszkania. Do Choroszczy mobilny NFZ przybędzie w poniedziałek 21 października
–dyżur pracowników będzie pełnionym w tutejszym magistracie w godz. 10.00-14.00.
Zapraszamy.
Na mobilnych stanowiskach NFZ będzie można:
- otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ);
- potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne;
- uzyskać informacje o najkrótszych terminach leczenia;
- potwierdzić profil zaufany, by korzystać z Internetowego Konta Pacjenta.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 21 października 2019, Urząd Miejski w Choroszcz (ul. Dominikańska 2), godz. 10.00-14.00.

Mat. org./UM