MŁODZI GŁOSUJĄ Młodzieżowe wybory prezydenckie 2015 w Zespole Szkół w Choroszczy

W marcu bieżącego roku Zespół Szkół w Choroszczy zgłosił swój udział w  akcji „Młodzi  głosują”. Celem programu  jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach w życiu dorosłym.
W naszej szkole w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie zostały przeprowadzone zajęcia na temat uprawnień  i kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ordynacji wyborczej i procedur głosowania. Uczniowie zastanawiali się również nad cechami i predyspozycjami dobrego prezydenta oraz próbowali określić, dlaczego udział w wyborach jest nie tylko prawem każdego obywatela, ale także jego powinnością.

Następnie została przeprowadzona akcja  zachęcająca młodzież do udziału w szkolnym głosowaniu. W szkole pojawiły się plakaty informujące o wyborach. Należy podkreślić, iż przedsięwzięcie „Młodzi głosują” stanowi akcję edukacyjną i obywatelską, dlatego realizowane jest według zasad neutralności politycznej, bez wszelkich działań o charakterze agitacji wyborczej na terenie szkoły.

30 kwietnia 2015 roku odbyły się w naszej szkole młodzieżowe wybory prezydenckie. Szkolna Komisja Wyborcza pracowała w bibliotece szkolnej w godzinach 8.00-11.30. W głosowaniu mógł wziąć udział każdy uczeń Zespołu Szkół w Choroszczy.

Dla większości młodzieży było to pierwsze doświadczenie udziału w podjęciu hipotetycznej decyzji, która może wpłynąć na losy  naszego państwa. Każdy z uczniów musiał zastanowić się, któremu z kandydatów chce powierzyć  prawo pełnienia funkcji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co jest korzystne dla niego, jak i dla innych obywateli.

             Realizacja programu „Młodzi głosują” dostarczyła uczniom naszej szkoły podstawowej wiedzy obywatelskiej na temat kompetencji prezydenta oraz  umożliwiła  poznanie zasad przeprowadzania demokratycznych wyborów.

            Akcja „Młodzi głosują” była również świetną okazją do rozwijania aktywności uczniów i kształtowania poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. Uświadomiła młodzieży, że głosowanie jest nie tylko przywilejem, ale także warunkiem sukcesu demokracji.

WYNIKI MŁODZIEŻOWYCH WYBORÓW PREZYDENCKICH 2015 W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOROSZCZY

LP. Nazwisko i imię kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Liczba oddanych głosów
1. Braun Grzegorz Michał 1
2. Duda Andrzej Sebastian 64
3. Jarubas Adam Sebastian 1
4. Komorowski Bronisław Maria 41
5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 68
6. Kowalski Marian Janusz 3
7. Kukiz Paweł Piotr 27
8. Ogórek Magdalena Agnieszka 31
9. Palikot Janusz Marian 10
10. Tanajno Paweł Jan 1
11 Wilk Jacek 3

 Ewa Zalewska