Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński zaprasza przedsiębiorców działających na terenie Gminy Choroszcz na spotkanie pt. „Formy wsparcia Przedsiębiorców w Gminie Choroszcz”.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29).

Program spotkania przedstawia się w sposób następujący:

1. Powitanie Gości, otwarcie spotkania przez Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego

2. Formy wsparcia Przedsiębiorców realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
– Magdalena Sochoń, Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy (PUP), Elżbieta Dudkiewicz, Kierownik Działu Szkoleń (PUP)

3. Oferta terenów inwestycyjnych w Gminie Choroszcz
– Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy

4. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla Przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
– Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy

5. Dyskusja

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie Gminy Choroszcz.