Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Tematem przewodnim kampanii realizowanej w ramach tego dnia jest depresja.

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej  niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni.

Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy:

  • smutek,
  • brak energii,
  • stany lękowe,
  • zmiana apetytu,
  • problemy ze snem,
  • trudności z koncentracją,
  • poczucie bycia bezwartościowym,
  • myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie.

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy.

Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: dzieci i młodzież, kobiety w wieku rozrodczym i osoby starsze.

Istnieją skuteczne metody leczenia depresji. Rozmowa może być pierwszym krokiem w drodze do walki z nią.

 *Ulotki przygotowane na potrzeby kampanii przedstawiają wstępne informacje na temat depresji i mają na celu zwiększenie świadomości i wiedzy o tym, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć. Ulotki można pobrać w linkach zamieszczonych poniżej.