W związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz udziałem naszej placówki w projekcie „Szkoła młodych patriotów”  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w październiku bieżącego roku wzięli udział w konkursie plastycznym na plakat upamiętniający to wielkie wydarzenie.

Głównym celem konkursu było krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży w kontekście historii państwa i narodu polskiego, pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych  za pomocą środków plastycznych.

Konkurs polegał na wykonaniu plakatu nawiązującego do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dowolną techniką plastyczną (rysunek, collage, grafika, obraz) o wymiarach A3 lub A2. Prace mogły zawierać wybrany cytat oraz elementy graficzne. Plakat powinien  być wykonany samodzielnie.

W konkursie wzięło udział wielu uczniów, którzy wykonali różnorodne prace, ale wszystkie podkreślały jedną, bardzo ważną rzecz: radość z niepodległości, którą sami musieliśmy sobie wywalczyć, nie była nam dana.

Wytwory twórczości dzieci i młodzieży zostały ocenione przez członków komisji konkursowej. W skład jury w oddziałach O-III weszły: pani Małgorzata Cieśluk, pani Anna Krzywicka, pani Urszula Moczulska oraz pani Jolanta Zagórska, natomiast plakaty starszych uczniów zweryfikowały: pani Barbara Raczkowska – Bobek, pani Monika Tekielska – Chmielewska, pani Ewa Zalewska oraz Paulina Bartoszewicz uczennica klasy III b oddziału gimnazjalnego. Komisje konkursowe oceniły prace, zwracając uwagę na zawartość merytoryczną, zgodność treści wykonanego plakatu z tematem konkursu, pomysłowość i  oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy, wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Po długich naradach jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody w trzech kategoriach wiekowych: dzieci oddziałów O-III, uczniów klas IV-VI oraz młodzieży z klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

A oto wyniki konkursu:

W kategorii klas O-III nagrodzono:

 Gabriela Charłampowicza oddział 0 a

 Jerzego Pruciaka  oddział 0 b

Julię Sadowską  1 d

Natalię Pawłowską klasa 1 c

Weronikę Wasiluk klasa 1 b

Krystynę Muczyńską klasa 2 a

Kornelię Kraśnicką klasa 2 d

Marię Żmujdzin klasa 2a

Laurę Czmut klasa 2 a

Wyróżnienie otrzymali:

Aleksandra Malinowska oddział 0 a

Jakub Leśniak oddział 0 a

Mikołaj Kuć oddział 0 b

Martyna Picewicz oddział 0 b

Mateusz Ciereszko klasa 1 b

Karol Oleksiej klasa 1 c

Wojciech Dojlidko klasa 1 a

Marcin Paszkowski klasa 1 a

Oliwia Urban klasa 1 b

Oliwia Wiszowata klasa 1 c

Marcin Krawczyk klasa 1 a

Martyna Marjankowska klasa 2 c

Kinga Wardzińska klasa 2 c

Wiktoria Kościuczyk klasa 2 d

Eryk Drozdowski klasa 2 d

Kornel Dziejma klasa 2 c

Jan Leśniak klasa 2 b

Stanisław Wyszyński klasa 2 b

Sabina Bereziecka klasa 2 c

W kategorii klas IV – VI :

I miejsce – Lidia Maria Tołoczko 5 b

II miejsce  – Julia Pogorzelska  klasa 4 e

III miejsce – Wiktor Budrowski klasa 4 e

Wyróżnienie otrzymali:

- Agata Jeromin klasa 4 f

- Zofia Wasilewska klasa 4 e

- Julia Szubzda klasa 4 e

- Marcel Zubrzycki klasa 4 e

W kategorii klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz klas III  gimnazjum:

I miejsce – Kamila Sokół klasa 3 a

II miejsce  – Patrycja Chudzińska klasa 3 b

III miejsce – Damian Sienkiewicz klasa 3 a

Wyróżnienie otrzymali:

- Zuzanna Grądzka klasa 3 a

- Paweł Mitrosz klasa 3 c

- Amelia Szumska klasa 3 b

- Adrian Marcińczyk klas 3 c

- Natalia Sadowska klasa 3 a

Laureaci  szkolnego konkursu plastycznego na plakat „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zostali nagrodzeni przez panią dyrektor Ewę Zawistowską dyplomami oraz upominkami podczas uroczystej akademii upamiętniającej Narodowe Święto Niepodległości.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Ewa Zalewska