Witamy wszystkich na niezależnym portalu internetowym gminy Choroszcz. Zgodnie z Państwa sugestiami powstał on aby niewybiórczo informować o otaczających nas problemach i sukcesach w naszej społeczności. Serdecznie zapraszamy do dzielenia się uwagami, opiniami oraz życzymy udanej współpracy.

ZECWiK
Rozwój gminy  Choroszcz dzięki funduszom unijnym

Rozwój gminy Choroszcz dzięki funduszom unijnym

W gminie Choroszcz zostanie zmodernizowana sieć wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniana wody. Będzie to możliwe dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, którą przyznał Zarząd Województwa – ponad 19 milionów złotych. Poinformowali o tym dziś, 24 maja na konferencji prasowej Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, burmistrz Choroszczy Robert Wardziński i Mariusz Wróbel prezes...
ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie

ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie

W dniu 05 kwietnia 2017 ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalnego gospodarowanie jego...
Ulice H. Sienkiewicza i J.K. Branickiego w Choroszczy będą przebudowane!

Ulice H. Sienkiewicza i J.K. Branickiego w Choroszczy będą przebudowane!

Nierówne, z zapadniętymi studzienkami oraz wielokrotnie remontowane główne ulice w Choroszczy nareszcie zostaną przebudowane. 11 stycznia br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, w imieniu Gminy Choroszcz, podpisał umowę z firmą STRABAG na poprawę funkcjonowania transportu miejskiego w mieście Choroszcz. Podczas spotkania firmę STRABAG reprezentował Artur Krasowski – Dyrektor białostockiego oddziału przedsiębiorstwa, zaś gminę Choroszcz, oprócz Burmistrza...
Stan jakości wody w gminie Choroszcz

Stan jakości wody w gminie Choroszcz

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku informuje o wynikach okresowych badań jakości wody w gminie Choroszcz. Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w gminie Choroszcz, w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku, z punktów stałych poboru wody, wyznaczonych dla poszczególnych wodociągów, PPIS informuje, że woda z wodociągów: Choroszcz, Barszczewo, Rogowo, Złotoria, SPP ZOZ im....
ZECWiK: SUW-y w Rogowie i Złotorii będą zmodernizowane

ZECWiK: SUW-y w Rogowie i Złotorii będą zmodernizowane

14 czerwca 2016r. w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy, Prezes Zarządu Mariusz Wróbel oraz Prezes Zarządu firmy „FUNAM” Spółka z o.o. z Wrocławia dr inż. Przemysław Tomeczko podpisali umowę na wykonanie „Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rogowie i Złotorii”. Modernizacja będzie obejmować przebudowę budynków technologicznych, osadników, instalacji technologicznych,...
Serwis oczyszczalni ścieków w Choroszczy – obiekt będzie czasowo zamknięty

Serwis oczyszczalni ścieków w Choroszczy – obiekt będzie czasowo zamknięty

 W związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych prac serwisowych w dyfuzorach oczyszczalni ścieków w Choroszczy, informujemy naszych mieszkańców, że od 4 kwietnia do 2 maja 2016 r. ZECWiK w Choroszczy wstrzymuje odbiór nieczystości płynnych. Okresowe prace remontowe, które w choroskiej oczyszczalni ścieków trzeba przeprowadzić, uwarunkowane są zużyciem części mechaniczno-napowietrzających (dyfuzorów) pracujących w obiekcie. Zatem, aby zachować...
Wymiana hydrantów we wsi Turczyn

Wymiana hydrantów we wsi Turczyn

Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w ostatnich tygodniach na terenie gminy Choroszcz w nowo powstałym sołectwie Turczyn zakupiono i wymienieniono  hydranty przez tut. ZECWiK. Sołtys wsi Turczyn p. Jacek Czaczkowski zwrócił się do miejscowego ZECWiKu z prośbą o wymianę hydrantów naziemnych. Decyzją Zarządu ZECWiK zakupiono i wymieniono dwa hydranty dzięki temu jakość świadczonych usług przez...
ZECWiK ogłasza nabór na staże pracownicze

ZECWiK ogłasza nabór na staże pracownicze

Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o., ogłasza nabór na  następujące staże: – Palacz Kotłowy – Monter – Konserwator stacji wodociągowych i instalacji – Operator Urządzeń oczyszczalni ścieków i kanalizacji Bliższych informacji można uzyskać pod numerem tel. 85 719 11 08
AWARIA WODOCIĄGU w Choroszczy na ulicy Słowackiego

AWARIA WODOCIĄGU w Choroszczy na ulicy Słowackiego

SZANOWNI MIESZKAŃCY! Informujemy, iż w SOBOTĘ  23.01.2016r. w Choroszczy  przy ulicy J. Słowackiego 2,4,6,8 NASTĄPI czasowe wyłączenia wody od godziny 8.00   Wprowadzenie tych ograniczeń jest koniecznie, z przyczyny pękniętej rury wodociągu przy bloku na  ulicy J. Słowackiego 4. Ponadto informujemy, iż jakość wody bezpośrednio po wykonanych pracach może ulec czasowemu pogorszeniu. Za zaistniałe niedogodności...
Woda z choroskich wodociągów –  zgodna z normami sanitarnymi

Woda z choroskich wodociągów – zgodna z normami sanitarnymi

Informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, że ostatnio przeprowadzony monitoring kontroli jakości wody, dokonany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku wykazał, iż woda w wodociągach w gminie Choroszcz jest bardzo dobrej jakości. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, przeprowadzał badania wody przeznaczonej do spożycia, pobierając ją z ujęć wody w Choroszczy, Złotorii, Rogowie i Barszczewie. Z...
Jeszcze w grudniu oraz w styczniu w gminie Choroszcz odbierzemy stare pojemniki na odpady

Jeszcze w grudniu oraz w styczniu w gminie Choroszcz odbierzemy stare pojemniki na odpady

Informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, że wraz z odbiorem odpadów przez firmę „Czyścioch”, w najbliższych dniach z kolejnych miejscowości w naszej gminie zabierane będą stare pojemniki na odpady. Z Klepacz i posesji zlokalizowanych przy ulicach: Akacjowej, Dębowej, Jaworowej, Jesionowej, Kolejowej, Niewodnickiej, a także z Choroszczy i ul. Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Paca S.M., Barszczewo, Oliszki,...
Modernizacje systemu wodociągowego w gminie Choroszcz coraz bliżej

Modernizacje systemu wodociągowego w gminie Choroszcz coraz bliżej

23 grudnia b.r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w obecności Prezesa Zarządu Piotra Dzierżanowskiego oraz z-cy prezesa Mariana Magnuszewskiego, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Mariusz Wróbel podpisał umowy na pożyczkę środków potrzebnych na konieczne modernizacje systemu wodociągowego w gminie Choroszcz. Kwota pożyczki – w wysokości...