Witamy wszystkich na niezależnym portalu internetowym gminy Choroszcz. Zgodnie z Państwa sugestiami powstał on aby niewybiórczo informować o otaczających nas problemach i sukcesach w naszej społeczności. Serdecznie zapraszamy do dzielenia się uwagami, opiniami oraz życzymy udanej współpracy.

Z Samorządu
Rynek 11 Listopada zmieni swoje oblicze

Rynek 11 Listopada zmieni swoje oblicze

W październiku br. Gminie Choroszcz Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotację na rewitalizację Rynku 11 Listopada. Jest to najwyższa kwota dotacji spośród podmiotów obdarowanych wsparciem. Dzięki temu Rynek 11 Listopada w Choroszczy zostanie zmodernizowany, ale nie zmieni swojego charakteru. Dzięki temu gmina Choroszcz zyska eleganckie, nowoczesne centrum.  Rewitalizacja – przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy planowana...
Ponad 14,5 mln zł w gminie Choroszcz na inwestycje

Ponad 14,5 mln zł w gminie Choroszcz na inwestycje

Jest to bardzo dobra wiadomość – nie kryje zadowolenia burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Na takie wsparcie czekaliśmy i cieszę się, że moje starania, od pierwszego dnia od kiedy objąłem funkcję burmistrza Choroszczy, są realizowane. Cieszę się, że współpraca gminy Choroszcz z instytucjami miasta i województwa oraz pozostałymi gminami zrzeszonymi w BOF, przynosi spodziewany efekt. Zaciągnęliśmy...
Gmina Choroszcz ze wsparciem Podlaskiego Kuratorium

Gmina Choroszcz ze wsparciem Podlaskiego Kuratorium

Burmistrz Robert Wardziński spotkał się z Podlaską Kurator Oświaty Panią Jadwigą Mariolą Szczypiń w celu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W ramach programu, Gmina Choroszcz w dn. 25 października 2017 roku otrzymała dotację finansową w...
Budżet Obywatelski 2018 w Choroszczy – wyniki głosowania mieszkańców

Budżet Obywatelski 2018 w Choroszczy – wyniki głosowania mieszkańców

20 października br. Komisja weryfikująca głosowanie dotyczące projektów planowanych do realizacji w Choroszczy w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, ogłosiła wyniki. Triumfują harcerze i kultura. Głosowanie nad projektami inwestycyjnymi zgłoszonymi do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Choroszcz w 2018 roku odbywało się w dniach 25 września – 16 października 2017r. Mieszkańcy mogli...
I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz

I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz

27 października 2017 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29, odbędzie się I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz. Porządek obrad I Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz przedstawia się w sposób następujący: Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Burmistrza Choroszczy. 1. Przedstawienie porządku obrad. 2....
I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz

25 października 2017 r. o godzinie 16.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez radnego „seniora”. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Prezydium...
Żłobek w Choroszczy poszukuje opiekunów

Żłobek w Choroszczy poszukuje opiekunów

W Gminie Choroszcz od roku z powodzeniem funkcjonuje Żłobek Samorządowy. Obecnie placówka poszukuje osób na stanowisko opiekuna, oferując możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub odbycia stażu. Osoby zatrudnione na stanowisku opiekuna, muszą spełniać określone prawem wymogi, takie jak: a)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; b)   posiadać...
Fundusze sołeckie w gminie Choroszcz – edycja IV

Fundusze sołeckie w gminie Choroszcz – edycja IV

Miasto Choroszcz ma swój Budżet Obywatelski, w ramach którego, już po raz czwarty realizowane są zadania inwestycyjne: modernizowane są tereny rekreacyjne, podnosi się jakość infrastruktury kulturalnej czy sportowej. Ale również poszczególne wsie w gminie Choroszcz mogą dysponować podobnym instrumentem finansowym. Jest nim Fundusz Sołecki. Są już nowe wnioski o jego przyznanie. Tak jak mieszkańcy miasta...
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele oraz wszyscy pracownicy oświaty!

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele oraz wszyscy pracownicy oświaty!

Przed nami rozpoczyna się kolejny rok szkolny 2017/2018 – dla wszystkich nas: dorosłych, ale i dla dzieci i młodzieży – to nowy etap pracy, zaangażowania, poświęceń, okres zmian i wyzwań. Wierzę, że przeobrażenia, jakich w edukacji w tym roku doświadczamy, będą oznaczać dla nas rozwój i wzrost, tak potrzebne do osiągnięcia sukcesu. U progu nowego...
STYPENDIA SOCJALNE - SZKOLNE

STYPENDIA SOCJALNE – SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2017/2018 będą dostępne do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29 od dnia 01 września 2017r. Do podstawowych warunków ubiegania się o przyznanie stypendium należą m.in.: -  zamieszkanie na terenie gminy Choroszcz, - dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 514 zł (za...
Gminny Program „GRYPOODPORNI 65+

Gminny Program „GRYPOODPORNI 65+

W ramach realizacji Programu „GRYPOODPORNI 65+”, na rzecz mieszkańców gminy Choroszcz będących po 65 roku życia, zostaną wykonane całkowicie bezpłatne szczepienia przeciwko grypie sezonowej, poprzedzone badaniami w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki oraz edukacją nt. grypy i infekcji grypopodobnych. Koszty zostaną pokryte w całości przez samorząd gminy Choroszcz – diagnozowane osoby nie ponoszą żadnych...
XVIII Dzień Ogórka w Kruszewie

XVIII Dzień Ogórka w Kruszewie

3 września 2017 roku odbędzie się XVIII Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie. Tradycją lat ubiegłych, będzie to dzień pełen folkloru, regionalnych potraw, a królować będzie niezmiennie ogórek. Burmistrz Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Urząd Miejski w Choroszczy, Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Kruszewie, Mieszkańcy wsi Kruszewo, Producenci Ogórków i serów...