Witamy wszystkich na niezależnym portalu internetowym gminy Choroszcz. Zgodnie z Państwa sugestiami powstał on aby niewybiórczo informować o otaczających nas problemach i sukcesach w naszej społeczności. Serdecznie zapraszamy do dzielenia się uwagami, opiniami oraz życzymy udanej współpracy.

Straż Pożarna
90 lecie Ochotniej Straży Pożarnej w Złotori

90 lecie Ochotniej Straży Pożarnej w Złotori

W sobotę 28 lipca br. jednostka OSP w Złotorii obchodziła zacny Jubileusz 90-lecia istnienia. Piękne święto, wielce zasłużona formacja – zarówno dla Gminy Choroszcz, jak w skali całego regionu. Uroczystość w dostojny sposób uhonorowała wieloletnią historię formacji oraz codzienny trud strażaków-ochotników. Uroczystości 90-lecia OSP w Złotorii rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele pw. św. Józefa,...
Dzień Świętego Floriana – Międzynarodowy Dzień Strażaka

Dzień Świętego Floriana – Międzynarodowy Dzień Strażaka

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie! W Dniu Św. Floriana – Międzynarodowego Dnia Strażaka przyjmijcie Państwo serdeczne wyrazy uznania za Wasze zaangażowanie i poświęcenie w codziennym niesieniu pomocy na rzecz bezpieczeństwa ludzkiego życia i mienia. W sytuacjach nagłych wypadków, zwykle nie mamy możliwości, by za Wasz trud podziękować, dlatego też w dniu Waszego święta w sposób szczególny,...
105-lecie OSP w Choroszczy

105-lecie OSP w Choroszczy

30 września br. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy będzie obchodzić zacny Jubileusz 105-lecia powstania. Z tej okazji o godz. 14.00 w choroskim kościele Św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika odbędzie się uroczysta msza święta, zaś o godz. 15.30 nastąpi jubileuszowy przemarsz strażaków-ochotników ul. Dominikańską, poprzedzony zbiórką i zgrupowaniem formacji. Całość bezpośrednio będzie transmitować...
Choroscy strażacy z nową odzieżą ochronną

Choroscy strażacy z nową odzieżą ochronną

„Niech służą w Waszej pracy, Druhowie”! – takimi słowami Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński witał choroskich strażaków-ochotników, którzy 18 lipca w Urzędzie Miejskim w Choroszczy odbierali nową odzież pożarniczą. Druhowie z Jednostek OSP w: Choroszczy, Złotorii, Paniek, Barszczewa i Żółtek otrzymali wsparcie rzeczowe w postaci dwunastu kompletów ubrań ochronnych: kombinezonów, butów i hełmów. Nowa odzież ochronna...
Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy uroczyście przekazany choroskim OSP

Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy uroczyście przekazany choroskim OSP

Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina Choroszcz dba o doposażenie choroskich jednostek OSP w nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Fundusze na jego zakup pochodzą zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i ze środków własnych Gminy Choroszcz. 21 czerwca br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński przekazał przedstawicielom trzech jednostek OSP z gminy Choroszcz ratowniczy ekwipunek. Na czerwcową uroczystość...
Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!          W imieniu własnym oraz całej Społeczności Gminy Choroszcz, składam Państwu serdeczne podziękowania za nieustającą gotowość do czynienia dobra: do niesienia pomocy na rzecz dbania o bezpieczeństwo nasze i naszych Rodzin, ochrony mienia, zdrowia oraz wartości najwyższej, jaką jest życie.          O Waszej obecności i poświęceniu pamiętamy za każdym razem, gdy...
Floriany- Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych

Floriany- Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych

W Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów przyznawane będą prestiżowe statuetki FLORIANY oraz nagrody. Projekty zrealizowane w gminach i powiatach w latach 2015 i 2016  można zgłaszać do 28 lutego 2017 r. Strażacy ochotnicy to przeważnie najaktywniejsi ludzie w swoich wsiach i małych miasteczkach – liderzy lokalnych społeczności. Obok działalności stricte ratowniczej...
Dofinansowanie OSP w gminie Choroszcz w 2016 roku

Dofinansowanie OSP w gminie Choroszcz w 2016 roku

W 2016 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Choroszcz otrzymały dofinansowanie na nowy sprzęt i umundurowanie. Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy stanowi niezbędne doposażenie jednostek, ułatwiając druhom wykonywanie zadań ratowniczych. Został sfinansowany przez szereg instytucji. Szczegółowy zakres dofinansowania przedstawia się w sposób następujący: Ogółem 10 kompletów ubrań strażackich TOP FIRE otrzymały następujące jednostki: - OSP...
Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Choroszczy, zwraca się z apelem do wszystkich zarządców dróg oraz posesji o dbanie o bezpieczeństwo publiczne. Apel dotyczy przede wszystkim utrzymania zieleni w należytym stanie – tak, aby drzewa czy zakrzewienia – ani w całości, ani w części (rozłożyste konary) nie zagrażały utracie zdrowia i...
Dofinansowanie OSP w gminie Choroszcz w 2016 roku

Dofinansowanie OSP w gminie Choroszcz w 2016 roku

W 2016 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Choroszcz otrzymały dofinansowanie na nowy sprzęt i umundurowanie. Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy stanowi niezbędne doposażenie jednostek, ułatwiając druhom wykonywanie zadań ratowniczych. Został sfinansowany przez szereg instytucji. Szczegółowy zakres dofinansowania przedstawia się w sposób następujący: Ogółem 10 kompletów ubrań strażackich TOP FIRE otrzymały następujące jednostki: - OSP...
Nowy pojazd w OSP Złotoria

Nowy pojazd w OSP Złotoria

„Cieszę się, Drodzy Druhowie, że Wasza aktywność i ponadprzeciętne zaangażowanie zostało zauważone i nagrodzone” – takimi słowami Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński zwrócił się do strażaków-ochotników z OSP Złotoria podczas uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego. 22 października br. w Złotorii odbyły się bowiem uroczystości oficjalnego przekazania nowego pojazdu tutejszej jednostce OSP. Nowy wóz bojowy tak cieszy druhów...
Choroskie OSP dofinansowane wsparciem z województwa podlaskiego

Choroskie OSP dofinansowane wsparciem z województwa podlaskiego

Jednostki OSP z terenu gminy Choroszcz znalazły się wśród innych zastępów strażackich z 62 gmin województwa podlaskiego, które otrzymają pomoc finansową z Zarządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, jako przedstawiciel gminy, 7 czerwca podpisał porozumienie w tej sprawie. Uroczystemu podpisaniu umów gwarantujących przyznanie pomocy finansowej jednostkom OSP przewodniczył Marszałek Województwa...