Witamy wszystkich na niezależnym portalu internetowym gminy Choroszcz. Zgodnie z Państwa sugestiami powstał on aby niewybiórczo informować o otaczających nas problemach i sukcesach w naszej społeczności. Serdecznie zapraszamy do dzielenia się uwagami, opiniami oraz życzymy udanej współpracy.

Ogłoszenia
Razem Lepiej, wiesz? Skorzystaj!

Razem Lepiej, wiesz? Skorzystaj!

Gmina Choroszcz wspólnie z Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska, Gminą Jasionówka oraz Gminą Knyszyn realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Razem Lepiej”. Zapraszamy do skorzystania z tej oferty. Celem inicjatywy jest spowodowanie, aby lepiej i skuteczniej dokonywała się reintegracja i zwiększała aktywność społeczno-zawodowa osób zagrożonych...
Turystyka w BOF? Wyraź swoją opinię!

Turystyka w BOF? Wyraź swoją opinię!

Stowarzyszenie BOF chce poprawić jakość usług i informacji turystycznej w Internecie w odniesieniu do gmin zrzeszonych w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym. W tym celu przygotowuje wniosek o dofinansowanie. Aby projekt jak najlepiej odzwierciedlał potrzeby turystyczne zarówno z punktu widzenia mieszkańców gmin zrzeszonych w BOF, jak również gości i odwiedzających, Stowarzyszenie przygotowało ankietę. O jej wypełnienie prosi...
Gmina Choroszcz z pokaźnym wsparciem na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej

Gmina Choroszcz z pokaźnym wsparciem na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej

Gmina Choroszcz i działający na jej terenie Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymał jedną z najwyższych, jeśli nie najwyższą sumę dofinansowania, w wysokości bagatela – niemal 20 mln zł. Podpisanie umowy odbyło się 5 kwietnia br. W najbliższą środę 24 maja...
Instalacja kultury: konkurs na inicjatywy lokalne!

Instalacja kultury: konkurs na inicjatywy lokalne!

Od 29 maja do 19 czerwca 2017 roku w ramach działania „Instalacja kultury” będziemy zbierać pomysły na wydarzenia kulturalne. Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów. Wspólnie zainstalujmy kulturę w gminie Choroszcz! Od 29 maja do 19 czerwca 2017 roku w ramach działania „Instalacja kultury” będziemy zbierać pomysły na wydarzenia kulturalne. Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów. Wspólnie...
Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą

Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn. zm.), osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że...
Projekt pn. Aktywizacja zawodowa w podregionie białostockim

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa w podregionie białostockim

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Aktywizacja zawodowa w podregionie białostockim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie...
Bake Off- Ale ciacho!

Bake Off- Ale ciacho!

Rozpoczął się casting do 3 edycji programu „Bake Off – Ale Ciacho!”, który już jesienią pojawi się na antenie TVP2. W programie 12 cukierników – amatorów będzie mogło zaprezentować całej Polsce swoją pasję, talent i niesamowite wypieki. Serdecznie zapraszamy na casting oraz na fanpage: www.facebook.com/bakeoffaleciachoTVP Jesteś pasjonatem domowych wypieków? Jeżeli Twoje ciasta, torty, babeczki i...
Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choroszcz

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choroszcz

Informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, że od 5 maja 2017 r. weszła w życie uchwała Nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choroszcz. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji, mogą pobrać...
Konsultacje, pomysły mieszkańców- Instalacja kultury!

Konsultacje, pomysły mieszkańców- Instalacja kultury!

25 maja w godzinach 8:00 – 21:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy mieszkańcy gminy Choroszcz będzą mogli skonsultować pomysły na inicjatywy lokalne i porozmawiać na temat działania Instalacji Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. Po 20 maja zostanie opublikowana diagnoza społeczności lokalnej, jaką Instytucja prowadziła w ramach działania Instalacja...
Największe atrakcje turystyczne BOF w oczach dziecka

Największe atrakcje turystyczne BOF w oczach dziecka

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w Konkursie Plastycznym. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych znajdujących się na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Prace konkursowe przygotowane przez uczniów zgłaszane są przez szkołę. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w...
ARiMR: płatności bezpośrednie za 2017 rok

ARiMR: płatności bezpośrednie za 2017 rok

Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się w terminie od 15 marca do 15 maja br. Rolniku!!! Nie czekaj do ostatniej chwili!! Złóż wniosek już teraz!!! Wniosek o przyznanie płatności wraz z...
Pomoc żywnościowa w gminie Choroszcz – dodatkowa transza majowa

Pomoc żywnościowa w gminie Choroszcz – dodatkowa transza majowa

Już po raz kolejny w Choroszczy będzie udzielana żywnościowa pomoc osobom potrzebującym. Z oferty, w ramach programu FEAD PO PŻ 2014-2020 korzysta 146 rodzin. W kończącym cały program rozdaniu pomoc otrzymają 43 rodziny co przekłada się na 112 osób. Transza majowa jest specyficzna z tego względu, iż żywność otrzymają rodziny, które nie były beneficjentami ww....