12 października w białostockim oddziale IPN odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności 18 osobom które w latach osiemdziesiątych działały w szeregach opozycji na terenie województwa podlaskiego. Miło jest nam poinformować iż wśród odznaczonych znalazł się mieszkaniec Choroszczy,  pan Jacek Kajetan Romanowski. Wręczenia odznaczeń dokonał prezes IPN pan Jarosław Szarek. Gratulujemy !!!

Krzyż Wolności i Solidarności – jest polskim odznaczeniem państwowym nadawany działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL, w precedencji zajmuje miejsce pomiędzy Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami a Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie przyznaje prezydent RP.

Jacek Kajetan Romanowski  – urodzony w 1947 r, maturę uzyskał w II LO w Białymstoku w roku 1965. absolwent Wyższej Szkoły Elektrycznej – wydz. elektryczny w Białymstoku. W 1970 roku otrzymał tytuł inżyniera  elektryka. W latach 1971-1981 pracował w Zakładzie Mechanicznym Białostockiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej na stanowisku specjalisty energetyka oraz zastępcy Głównego Mechanika zakładu. Tutaj w roku 1980 był współzałożycielem NSZZ „Solidarność”. W latach 1981-2002 pracował w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku na stanowiskach:  mistrza, kierownika działu utrzymania ruchu energetycznego a następnie Głównego Energetyka Fabryki. w latach 80-tych XX wieku był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Po ogłoszeniu stanu wojennego współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności”. Brał udział w drukowaniu nielegalnych ulotek, odezw oraz w ich kolportażu. Uczestniczył w wielu manifestacjach organizowanych przez środowiska opozycyjne. W 1986 r. wszedł do grona współzałożycieli Grupy Skonfederowanej Podlasie KPN Samodzielny Okręg 16. Był autorem artykułów drukowanych w „Opinii Białostockiej”. W I Wyborach Samorządowych w 1990 roku uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Choroszczy pełniąc przez pełną kadencję funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Podczas uroczystości odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności zostali: Andrzej Chwalibóg, Andrzej Dziuba, Danuta Gulko, Mariusz Romuald Feszler, Stanisława Józefa Korolkiewicz, Marek Malesiński, Janusz Purwin, Jacek Kajetan Romanowski, Renata Sawicka, Kazimierz Sawicki, Janusz Smaczny, Krzysztof Szaciłowski, Mirosław Trzasko i Halina Zawadzka

tekst i foto: aka