Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Choroszcz w roku 2018.