Zapraszamy do współpracy:

- gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,

- zarządców atrakcji turystycznych,

- centra informacji turystycznej,

- operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp. położonych
w tzw. „korytarzu” szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów
od osi głównej tego szlaku.

Udział w tej innowacyjnej w skali Polski akcji jest całkowicie bezpłatny. W celu uzyskania rekomendacji „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w linku poniżej*. W formularzu tym wskazać należy, jakie kryteria „przyjazności” pod kątem turystów rowerowych spełnia Państwa obiekt oraz podać dane adresowe
i podstawowe informacje o Państwa ofercie. Zgłoszenie będzie zweryfikowane w marcu br. przez audytorów, nadzorujących jakość i wiarygodność przekazywanych informacji. Zgłoszone obiekty zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych, która będzie się znajdowała na portalu informacyjnym o szlaku www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Pozwoli
to turystom na uzyskanie kompleksowej informacji o obiektach „przyjaznych rowerzystom”
w pobliżu szlaku, a tym samym na zainteresowanie turystów Państwa ofertą. Dodatkowych informacji nt. systemu rekomendacji MPR udziela Referat Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 (tel. 85 66 54 485) oraz pod mailem  mpr@wrotapodlasia.pl

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR) dotyczącej podlaskiego odcinka Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo jest Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Dane zostaną udostępnione na stronie www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej, a także pozostałym organizatorom systemu rekomendacji adekwatnie dla poszczególnych województw  (wykaz w ogłoszeniu o naborze). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania rekomendacji „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”.

* https://greenvelo.pl/portal/pl/zanim-wyjedziesz/miejsca-przyjazne-rowerzystom 

Źródło:www.wrotapodlasia.pl