Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 10 września odebrał nagrodę przyznaną Gminie Choroszcz jako Nowemu Liderowi w zakresie profilaktyki grypy. Uroczystość, z udziałem przedstawicieli samorządów z całej Polski, a także przedstawicieli władz RP odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
Statuetka i tytuł Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy została przyzna Gminie Choroszcz w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, jako docenienie wieloletnich starań grodu nad Horodnianką na rzecz realizacji programów zdrowotnych, w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia.
Program docenia i wyróżnia najaktywniejsze samorządy realizujące na swoim terenie działania zdrowotne w zakresie profilaktyki grypy, a także projektujące oraz popularyzujące samorządowe programy zdrowotne.
Bardzo się cieszę, że nasze działania zostały dostrzeżone na szerszym forum – nie tylko regionu, ale i kraju – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. To miłe i satysfakcjonujące docenienie naszych wieloletnich starań i wysiłków. Najważniejsze jednak – dodaje – że z nasze zaangażowanie daje bezpośrednie efekty tu – lokalnie, na miejscu i ma pozytywny wpływ na naszych mieszkańców.

UM