Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje przystąpić do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego SYSTEM – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

O środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków będą się mogły ubiegać  m. in. osoby fizyczne.

Ogólne warunki dofinansowania:

  • Intensywność dofinansowania – do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym: dotacja – do 20% i pożyczka – min. 50%,

  • Oprocentowanie pożyczki stałe – 3%,

  • Okres kredytowania – do 7 lat,

  • Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na Stronie internetowej Funduszu:
http://wfosigw.bialystok.pl/dofinansowanie-z-systemu-na-przylacza-kanalizacyjne-i-przydomowe-oczyszczalnie-sciekow,a443

Koordynatorem Programu jest Wiesława Sokołowska, tel. 85-749-94-83, email: wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl

 Za: https://www.wrotapodlasia.pl/