Informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, że od 5 maja 2017 r. weszła w życie uchwała Nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choroszcz.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji, mogą pobrać wnioski, które umieszczone są na głównej stronie internetowej Urzędu w sekcji dotyczącej Gospodarki Odpadami w punkcie przydomowe oczyszczalnie.

Termin składania wniosków upływa dnia 30.06.2017 r.

Zapraszamy.

Wnioski i inne dokumenty stanowią załacznik do uchwały, którą można pobrać klikając w link poniżej:

Uchwała Nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017 r.