Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zapraszają przedsiębiorców, instytucje i urzędy, które wykazują się dbałością o zdrowie swoich pracowników i skutecznością we wdrażaniu programów promocji zdrowia – do udziału w konkursie PracoDawca Zdrowia.

Konkurs „PracoDawca Zdrowia” został stworzony z myślą nie tylko o pracodawcach, ale przede wszystkim o pracownikach. Główną misją projektu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).

Kto może ubiegać się o certyfikat

O certyfikat ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykażą ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy.

Jakie kryteria należy spełnić

Kapituła, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, promocji praktyk zdrowotnych oraz przedstawiciele środowisk pracowniczych, będzie przyznawać certyfikat pracodawcy, który spełnia następujące warunki:

  1. Promuje aktywny styl życia pracowników.
  2. Zwalcza palenie tytoniu wśród pracowników.
  3. Nie pozwala na sprzedaż i konsumpcję napojów alkoholowych na terenie instytucji.
  4. Wspiera badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań.
  5. Podejmuje działania promujące wśród pracowników zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie.
  6. Uświadamia pracownikom konieczność wykonywania przeciwnowotworowych badań profilaktycznych.
  7. Działa na rzecz ograniczenia stresu swoich pracowników.
  8. Wykorzystuje fundusz socjalny do działań wspierających zdrowie pracownika – wspomaga aktywność fizyczną i wypoczynek pracowników.
  9. Współfinansuje lub przynajmniej aktywnie wspiera kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym.
  10. Chroni swoich pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Jak się zgłosić – krok po kroku

Wypełnij wniosek i prześlij do Ministerstwa Zdrowia

1. Dołącz wskazane we wniosku załączniki.

2. Twój wniosek rozpatrzy Kapituła konkursu.

3. Decyzja ma charakter uznaniowy.

4. O przyznaniu certyfikatu zostaniesz poinformowany w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Kapitułę.

Gdzie złożyć wniosek

- pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Zdrowia
ul Miodowa 15
00-952 Warszawa

- pocztą elektroniczną na adres: pracodawcy@mz.gov.pl;

- osobiście w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia;

- wypełniając zgłoszenie online – WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE ONLINE

Dodatkowe informacje

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny, a certyfikat przyznawany jest na 3 lata – po upływie tego okresu konieczne jest ponowne wykazanie spełniania kryteriów. Datę i miejsce wręczania certyfikatu ustala Kapituła. Znakiem graficznym konkursu może posługiwać się każdy pracodawca, który otrzymał certyfikat. Laureaci mają prawo publikować informację o przyznaniu nagrody w ramach swoich działań promocyjnych. Konkurs jest nieograniczony czasowo i trwa do odwołania.

Skład kapituły:

- Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia

- Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski – Ministerstwo Zdrowia

- Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Konsultant krajowy ds. onkologii

- Dr hab. Adam Maciejczyk – Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

- Dr n. med. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

- Prof. dr hab. n. med. Michał F. Kamiński  – Kierownik Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie

Dokumenty do pobrania

- Zgłoszenie do konkursu: pobierz wniosek do wypełnienia 

- Pobierz regulamin konkursu