Informujemy, iż w dniach 6-9 czerwca 2017 r., Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/I przeprowadzi epizod RENEGADE polegające na symulacji zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z tym na terenie województwa podlaskiego w ramach ćwiczenia  mogą zostać uruchomione syreny alarmowe. Scenariusz ćwiczeń przewiduje uruchomienie systemu alarmowania w różnych rejonach województwa podlaskiego. Sygnał będzie dwukrotny – ogłoszenie oraz odwołanie alarmu.

Sygnał do włączenia syren zostanie uruchomiony ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

WCZK PUW przypomina jednocześnie o sposobach ogłaszania i odwoływania alarmu za pomocą syren:

• ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany syreny trwający przez 3 minuty;

• odwołanie alarmu – dźwięk ciągły syreny trwający przez 3 minuty.

Więcej informacji na temat ostrzegania i alarmowania mieszkańców można znaleźć na stronie: https://e-podlaskie.eu/

https://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf