Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy,
aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość, pokój
oraz
wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!
Redakcja Głosu Choroszczy