Burmistrz Choroszczy wraz z Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zapraszają do udziału w tegorocznym Biegu Niepodległości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Odbędzie się on w sobotę 3 listopada – START biegu głównego o godzinie 12:00. Przed trzema laty powróciliśmy do tradycji jaką jest Bieg Niepodległości w Choroszczy – w 2015 roku trasa biegła alejkami Parku Pałacowego przy Pałacyku Branickich, a w 2016 i 2017 start i meta były umiejscowione przy terenie rekreacyjnym „Kominowe Bajoro”, a trasa biegu wiodła ulicami Branickiego, Ogrodową, Dominikańską, Piaskową i Branickiego. W tym roku, jako że jest 100 rocznica odzyskania niepodległości Start i Meta nie mogą być umiejscowione gdzie indziej niż na właśnie rewitalizowanym i remontowanym Rynku 11 listopada. Trasa będzie wiodła ul. Mickiewicza, Białostocką w kierunku Sienkiewicz, następnie ścieżką rowerową wzdłuż Szosy Kruszewskiej, następnie ulicami Zastawie II, Zastawie I, Dominikańską i na metę na Rynku. Przed biegiem głównym odbędą się dwa biegi dla dzieci. O godzinie 11:00 na trasie ~250 m pobiegną urodzeni w roczniku 2008 i młodsi, a następnie o godz. 11:15 urodzeni w roczniku 2007 i starsi na trasie ~500 m. Start i meta dla tych biegów będzie na Rynku, a trasa będzie wiodła wokół kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika – dziękujemy dla księdza Proboszcza!

Wpisowe dla biegu głównego wynosi 30 zł od osoby (40 zł w dniu biegu), a na każdego uczestnika bez względu na wynik sportowy będzie czekał pamiątkowy medal ufundowany przez Burmistrza Choroszczy, a także okolicznościowy gadżet w postaci kubka. Oprócz tego najlepsi w kategorii damskiej i męskiej (ogólnej, a także „gminnej”) otrzymają statuetki i nagrody ufundowane przez Burmistrza Choroszczy. Jako, że w tym roku będziemy mieli 100 rocznicę odzyskania niepodległości, to zawodnik, który ukończy bieg na 100 miejscu także zostanie wyróżniony.  Szczegóły o nagrodach wkrótce.  Zapraszamy do udziału lub kibicowania na trasie i przy mecie!

Dla biegów dziecięcych wpisowe wynosi 5 zł od uczestnika i tutaj każdy młody biegacz także otrzyma pamiątkowy medal i kubek! Rodzicie lub opiekunowie zobowiązani są dostarczyć do biura M-GCKiS lub biura zawodów w dniu biegu pisemną zgodę na udział dziecka w biegu.

Aktualizacja 24.10. Limit uczestników dla biegu 9,5 km wynosi 130 osób, dla biegów dziecięcych łącznie 60 osób.

Regulamin biegu

Formularz zapisów na stronie ProTimer.pl (dla biegu głównego min. 16 lat)

Formularz zapisów na stronie ProTimer.pl (dla biegów dziecięcych)

Zgoda rodzica/opiekuna

Strona wydarzenia na portalu Facebook

Medal jaki otrzyma każdy uczestnik biegu głównego 9.5 km:

Kubek, który otrzyma każdy uczestnik biegu:

 

Trasa biegu: