Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum zaprasza do udziału  w projekcie „Wciąż aktywni i młodzi – program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w  projekcie jest BEZPŁATNY.

Uczestnikiem projektu może być każda osoba dorosła, pracująca (wykonują pracę na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej) po 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, która pracuje i zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego i chce z własnej woli uczestniczyć w projekcie poza godzinami pracy.

W ramach projektu oferujemy:

1) Wsparcie motywacyjne z modułem psychologicznym (wsparcie grupowe i indywidualne) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu.

2) Wsparcie motywacyjne z modułem zawodowym (wsparcie indywidualne) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu.

3) Szkolenia zawodowe, do wyboru:

- opiekun osób starszych z modułem fizjoterapeuta (masaż);

- pracownik obsługi płacowej z modułem obsługa spraw osobowych;

- specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy z modułem bezpieczne usuwanie azbestu;

- pilarz z modułem obsługi kos spalinowych;

- kierowca autobusu – prawo jazdy kat.D;

- kierowca autobusu – kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej-przewóz osób;

- monter sieci wodnych i kanalizacyjnych.

4)  Szkolenie zawodowe – kierowca samochodu osobowego – kurs prawa jazdy kat.B – szkolenie tylko dla kobiet, jako dodatkowa forma wsparcia do ww. szkoleń zawodowych.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze projektu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum

ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok,  tel. 85 732 17 88, fax 85 732 94 84,  e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Informacji udzielają:

Marta Siemieniuk – koordynator projektu

Katarzyna Świętochowska – asystent koordynatora projektu

www.frdl.bialystok.pl (w zakładce projekty realizowane)

Regulamim_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie

Kwestionariusz_aplikacyjny