W wyniku zakłóceń pracy sieci energetycznej, w dn. 21.02.2018 doszło do uszkodzenia centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy. W związku z tym telefoniczny kontakt z choroskim magistratem jest utrudniony.

W sprawach nagłych kontakt możliwy jest za pośrednictwem numeru: 85 719 18 39 – połączenie z sekretariatem lub e-mail: urzad@choroszcz.pl.

Niestety. nie ma możliwości połączenia bezpośredniego z pracownikami do czasu usunięcia usterki.

Planowany czas usunięcia awarii: czwartek (22.02.2018 r.) do godziny 12:00.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Urząd Miejski w Chroszczy