Dnia 1 marca 2017 roku obchodziliśmy w Zespole Szkół w Choroszczy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Jest to najmłodsze święto państwowe, ustanowione w lutym 2011 roku, przypadające w rocznicę wykonania wyroku śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Mianem Żołnierzy ”Wyklętych” czy „Niezłomnych” nazywamy wszystkich członków  antykomunistycznego, niepodległościowego ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Żołnierze Wyklęci po zakończeniu II wojny światowej, w sytuacji gdy Polska znalazła się w „żelaznych okowach” sowieckiej niewoli, nie złożyli broni i walczyli dalej o wolną Polskę, wierni żołnierskiej przysiędze. Z determinacją  podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności.  Zwalczani zarówno przez sowiecki aparat terroru, jak i oprawców w mundurach Ludowego Wojska Polskiego, ginęli w więzieniach, bez prawa do godnej śmierci i pochówku. Grzebani byli  w tajemnicy w nieznanych miejscach. Nie można było o nich głośno mówić przez cały okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dlatego dziś możemy i  powinniśmy wspominać tych Niezłomnych bohaterów, aby ocalić ich od zapomnienia.  Stąd 1 marca uczniowie naszej szkoły na znak pamięci o Żołnierzach Wyklętych i ich męstwie przynieśli znicze, które zapłonęły na auli szkolnej podczas apelu.

Uroczysta akademia  rozpoczęła  się wprowadzeniem pocztów  sztandarowych  i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie został odczytany list Pana Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do nas  z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kulminacją uroczystości  był  Apel  Pamięci ku czci Żołnierzy Wyklętych przygotowany przez Marię Andruszkiewicz, Angelikę Siemieniuk, Kamila Piszczatowskiego, Aleksandrę Ambrożewicz,  Dominikę Jacejko, Gabrielę Lenczewską, Julię Sołowiej, Kacpra Kuleszę i Marka Kosakowskiego. Dopełnieniem akademii była prezentacja multimedialna przybliżająca sylwetki bohaterskich  “Wilków”, warunki, w jakich przyszło im żyć oraz walczyć.  Do refleksji i zadumy nad postawą Żołnierzy Niezłomnych społeczność szkolną skłoniły również  nastrojowe utwory „Biały krzyż” i „Miejcie nadzieję” zaprezentowane przez Elżbietę Krysiewicz i Karolinę Januszewską.

Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła docenić oraz upamiętnić odwagę i poświęcenie naszych przodków. To właśnie  im – Żołnierzom Wyklętym – walczącym o wolność wbrew nadziei, przez lata wypieranym z pamięci rodaków, których historia pozbawiała dobrego imienia  tylko przez to, że umiłowali Polskę i pozostali wierni swym ideałom, zamkniętym w słowach: Bóg – Honor – Ojczyzna, pragnęliśmy, słowem, muzyką i piosenką, oddać hołd. To oni wierność i miłość do Polski cenili wyżej niż własne życie. Pamiętać o nich jest naszym obowiązkiem.

Skupienie uwagi całej społeczności szkolnej zgromadzonej na auli  i cisza, która towarzyszyła występom gimnazjalistów wskazują na zainteresowanie, jakie wzbudziła uroczystość. Brawa widowni na zakończenie akademii wyraziły podziw i uznanie dla poświęcenia, odwagi oraz zaangażowania Żołnierzy Niezłomnych.

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pozwoliły młodzieży poszerzyć wiedzę historyczną oraz zrozumieć  jak ważna jest pamięć o minionych pokoleniach i ich dokonaniach.  Bez pielęgnowania oraz podtrzymywania tej pamięci i  tradycji  naród traci tożsamość.

Ewa Zalewska