W związku z docierającymi do choroszczańskiego magistratu informacjami o aktach wandalizmu zauważonymi na Cmentarzu w Choroszczy, zwracamy się do mieszkańców z gorącą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca pochówku osób najbliższych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości czy niepokojących oznak, prosimy o interwencję. 

Jeśli tylko zauważą Państwo niepokojące sygnały świadczące o naruszeniu miru osób pochowanych, czy też znieważeniu powagi nekropolii, prosimy o powiadomienie o tym fakcie Policji. Najbliższy Posterunek Policji znajduje się w Choroszczy, przy ul. Lipowej 2, tel.: (85) 670 41 53.

UM